Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας silvermajestic.com , προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του silvermajestic.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

Η εταιρεία silvermajestic.com παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού της τόπου υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις σελίδες του silvermajestic.com συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις ανάλογες του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες συμπεριληφθούν στο silvermajestic.com υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του silvermajestic.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει».

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του silvermajestic.com συμφωνεί να :

1) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το silvermajestic.com στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

2) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το silvermajestic.com παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το silvermajestic.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το silvermajestic.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του μπορεί να επιτευχθεί ενημερώνοντάς μας εδώ.

Αν και οι διαθεσιμότητες των προϊόντων ενημερώνονται καθημερινά, το silvermajestic.com δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι προμηθευτές του δεν έχουν ενημερώσει έγκαιρα για έλλειψη ή κατάργηση των προϊόντων τους.

Το silvermajestic.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι τοsilvermajestic.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Το silvermajestic.com υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με :

1) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού,
2) Την τιμή,
3) Την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς,
4) Τον φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
5) Τον τρόπο πληρωμής,
6) Τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης,
7) Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και
8) Το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του silvermajestic.com δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISPs) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του silvermajestic.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του silvermajestic.com και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Όροι ασφαλείας

Η Επιχείρηση silvermajestic.com αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Η Επιχείρηση silvermajestic.com έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/συνδρομητές παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά).
Η Επιχείρηση silvermajestic.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.